FORESATTEPORTALEN FOR BARN I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO

SØKNADSFRISTEN FOR HOVEDOPPTAKET I BARNEHAGE ER 1. MARS 2018.
De som har søkt etter frist vil bli satt på venteliste. Disse søknadene behandles i supplerende opptak etter at hovedopptaket er avsluttet i juni 2018. Det vil ikke bli sendt svar på søknaden før det eventuelt tilbys barnehageplass.

SØK PLASS I BARNEHAGE ELLER SFO
Velg Barnehage eller SFO i menyen over. Du trenger ikke være pålogget for å søke plass. Dersom du ikke bor i Færder kommune, skal du ikke logge på for å søke plass, men velge de barnehagene/SFO du ønsker å søke, og starte registrering av søknad.

INNLOGGING
Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides). Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

BYTTE BARNEHAGE
Dersom barnet har plass i en barnehage i Færder kommune, men du ønsker å bytte til en annen barnehage, må du legge inn ny søknad. Du mister ikke plassen i "gammel" barnehage før du eventuell har fått ny plass og takket ja til den plassen.

ENDRE SØKNAD
For å endre en søknad må du være innlogget.(Det er ikke mulig å endre søknaden til barnehageplass når hovedopptaket pågår, i perioden 2. mars - 30. juni).

TILBUD OM PLASS
For å svare på tilbud må du være innlogget.

ENDRE / SI OPP PLASS
For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget. Barn i barnehage som skal starte på skole behøver ikke si opp plassen i barnehage.

SKOLEINNMELDING
Kommer du flyttende inn i Færder kommune og har barn som skal begynne på skole, så ta kontakt med Servicesenteret, tlf. 33 39 00 00. Dette gjelder frem til skolestart i august 2018. Husk å søke SFO plass.