FORESATTEPORTALEN FOR BARN I BARNEHAGE, SKOLE OG SFO

SKOLEINNMELDING 2020 FOR ELEVER I FÆRDER KOMMUNE OG ELEVER BOSATT PÅ HUSØY
 • Skoleinnmeldingen åpner for at foresatte kan svare ved innlogging (logg inn med ID-porten - se øverst) f.o.m. 10. januar. Fristen for å svare er 26. januar.
 • Ikke mottatt brev?: Dersom du ikke mottar brev innen en uke, melder du dette til ams@faerder.kommune.no
 • Dersom barnet har flyttet ut av kommunen eller dere planlegger å flytte ut så ber vi om at foresatte logger inn som beskrevet, takker nei til plassen og oppgir "Flyttet ut av kommunen" som årsak.
 • Dere finner mer informasjon om Skolestart og innskriving på kommunens hjemmeside.
 • NB! Dersom du har søkt SFO plass samtidig som du svarer på skoleinnmeldingen vil ikke SFO-søknaden være synlig i foresattportalen før tildeling av skoleplass (Kunngjøres 28.februar)

VENTELISTEOPPDATERING 2020 - BARNEHAGE
Alle som har søkt barnehageplass før 20. desember 2019 vil 13. januar 2020 motta en melding via digital postkasse fra Færder kommunen med spørsmål om å oppdatere/bekrefte søknaden. Der gis lenken Ventelisteoppdatering til søknaden i Foresatteportalen, slik at man skal kunne logge seg inn og oppdatere/gjøre endringer i søknaden sin. Husk å bekrefte til slutt. Søknader som ikke er oppdatert innen fristen 3. februar 2020, blir stengt.

SØKNADSFRIST FOR HOVEDOPPTAKET I BARNEHAGE ER 1. MARS 2020.

LES DETTE OM DU SKAL SØKE NY PLASS I BARNEHAGE ELLER SFO

Velg Barnehage eller SFO i menyen over.
 • Hvis du bor i kommunen skal du logge inn før du søker plass.
 • Dersom du ikke bor i Færder kommune, eller nylig har flyttet hit skal du ikke logge inn for å søke plass, men velge de barnehagene/SFO du ønsker å søke, og starte registrering av søknad.

INNLOGGING
 • Innlogging skjer med ID-porten (MinID, BankID, Buypass, Commfides). Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

ENDRE / SI OPP PLASS
 • Har barnet en plass i barnehage/SFO og du ønsker å endre plasstype eller si opp må du være innlogget. Gå til Min side -> Mine plasseringer og trykk på plasseringen du ønsker å endre eller si opp, da vil du finne knappene Endre type plass eller Si opp plass.
 • Barn i barnehage som skal starte på skole behøver ikke si opp plassen i barnehage.

BYTTE BARNEHAGE
 • Dersom barnet har plass i en barnehage i Færder kommune, men du ønsker å bytte til en annen barnehage, må du legge inn ny søknad.
 • Du mister ikke plassen i "gammel" barnehage før du eventuelt har fått ny plass og takket ja til den plassen.

ENDRE SØKNAD
 • For å endre en søknad må du være innlogget.
 • Det er ikke mulig å endre søknaden til barnehageplass når hovedopptaket pågår, i perioden mars - juni.

TILBUD OM PLASS
 • For å svare på tilbud må du være innlogget.